Viesnīcu pārvaldība
Eiropas  līmeņa apkalpošana

Viesmīlība ir mūsu sirdslieta. Mēs rūpēsimies, lai jūs gūtu panākumus, izmantojot priekšrocības, ko piedāvā Mogotel profesionāļi, kļūstot par mūsu partneri!

Pilns viesnīcu menedžmenta pakalpojumu klāsts
Investīcijas un konsultācijas

Investīcijas un konsultācijas

Mogotel globālais skatījums, izteiktais fokuss uz tirgus datiem, kā arī izpratne par vietējām tendencēm ir tas, kas palīdzēs jums izvēlēties īsto projektu, kurā ieguldīt un efektīvi pārvaldīt investīcijas. Viesnīcu pārvaldības daļa un finanšu speciālisti palīdzēs atrisināt ar projektu attīstību, pārstrukturēšanu vai iegādi saistītus jautājumus.

Mogotel investīciju un konsultēšanas stratēģijas atbilst investoru, banku un citu finanšu institūciju augstākajām prasībām. Pamatojoties uz īpašumu pašreizējo stāvokli, konkurentu darbības analīzi un aktuālajām tendencēm viesnīcu nozarē, Mogotel izstrādās detalizētu rīcības plānu, lai ar optimālākajām investīcijām nodrošinātu maksimālu atdevi.

 • Palīdzība ilgtermiņa investīciju plānošanā
 • Investīciju stratēģijas izstrāde
 • Klientu investīciju stratēģiju noformulēšana, palīdzība vajadzību un mērķu īstenošanā
 • Viesnīcas aktīvu vērtības noteikšana
 • Konsultācijas par stratēģiju un attīstību
 • Viesnīcu projektu pārbaude
 • Stratēģiskā plānošana
 • Investīciju atdeves un peļņas aprēķināšana
 • Investīciju analīze
 • Cenu novērtēšana viesnīcu nozarē
 • Viesnīcas veiktās iegādes

Sazināties ar attīstības menedžeri

Pārdošana un mārketings

Pārdošana un mārketings

Jebkuras viesnīcas panākumu pamatā ir pareizi izstrādāta pārdošanas un mārketinga stratēģija. Mēs zinām kā pārvaldīt šo procesu, lai nodrošinātu izaugsmi un radītu augstāku pievienoto vērtību jūsu investoriem un akcionāriem.

Rezultāti būs atkarīgi no tā, vai būsiet atradis pareizo pieeju un izmantojis pareizos resursus, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Mogotel speciālisti palīdzēs jums efektīvi pārvaldīt šos procesus, kā arī sniegs atbalstu citos ar tirdzniecību un tirgvedību saistītos jautājumos.

 • Konsultācijas par efektīvu darbības pārvaldību un viesnīcas snieguma novērtēšana
 • Tirdzniecības un tirgvedības stratēģijas izstrāde, viesnīcas cenu politikas analīze
 • Viesnīcas ienākumu analīze
 • Viesnīcas personāla apmācība
 • Īpašuma pārvaldnieks maksā komisiju tikai no veiktajām rezervācijām
 • Konsultēšana par darbību
 • Tirdzniecības un tirgvedības stratēģijas plānošana
 • Tirdzniecības un tirgvedības procesa pārraudzība un īstenošana
 • Mērķa klientu noteikšana
 • Komunikācija tiešsaistē

Sazināties ar pārdošanas un mārketinga vadītāju

Pilna viesnīcas pārvaldība

Pilna viesnīcas pārvaldība

Mūsu komanda pārvalda viesnīcas, balstoties uz profesionālām zināšanām un pasaulē atzītām, inovatīvām tehnoloģijām, naktsmītņu vērtības celšanā sabiedrības un investoru acīs. Piedāvājam detalizētus ieteikumus uzņēmējdarbības rezultātu uzlabošanai, novērtējot viesnīcas iekšējos procesus, ņemot vērā nozares tendences un konkurentu aktivitātes.

Mogotel komanda palīdzēs jums uzlabot sava uzņēmuma ražīgumu, sasniegt izvirzītos mērķus un celt aktīvu vērtību. Mūsu mērķis ir maksimāli uzlabot un pilnveidot jūsu uzņēmumā notiekošos procesus, izmantojot viesnīcas aktīvus pēc iespējas efektīvāk.

 • Lielāks apgrozījums un tirgus daļa
 • Garantētas jaunu klientu izdarītas rezervācijas
 • Skaidri un pārredzami finanšu pārskati
 • Viesnīcas ienākumu analīze
 • Konsultācijas par ieņēmumiem
 • Ieņēmumu pārvaldība
 • Izmaksu pārvaldība
 • Peļņas pārvaldība
 • Konsultācijas par efektīvu darbības pārvaldību un viesnīcas snieguma novērtēšana
 • Pārdošanas un mārketinga stratēģijas izstrāde, viesnīcas cenu politikas analīze
 • Divkāršs vērtības pieaugums 2–3 gadu laikā
 • Personāla pārvaldība un apmācības programma
 • Izmaksu ziņā efektīva iepirkumu stratēģija
 • Viesnīcu reorganizācija un zīmolmaiņa
 • GDR analīze
 • Izdevumu pārraudzība un izmaksu efektivitātes kontrolēšana

Skatīt mūsu viesnīcas

Jaunu projektu attīstība

Jaunu projektu attīstība

Pamatojoties uz mūsu zināšanām un pieredzi vairāku jaunu projektu attīstīšanā, mēs piedāvājam palīdzību projektu izstrādē un pārvaldībā. Mēs palīdzēsim novērtēt jūsu projekta kapitāla plūsmu, kā arī aprēķināt iespējamo investīciju atdevi, pamatojoties uz detalizētu tirgus analīzi un darbības rezultātiem, īpašuma uzbūves un izkārtojuma īpatnībām, sadarbības rezultātā ievāktajiem finanšu datiem. Sniedzam ieskatu iespējamajos projekta attīstības scenārijos.

 • Tirgus segmentācija un ieņēmumu gūšanas iespējas
 • Jaunas viesnīcas koncepcijas izstrāde, pamatojoties uz konkurentu grupas darbības analīzi
 • Visu nepieciešamo pasākumu veikšana jauna projekta īstenošanai – dizains, celtniecība, iekārtošana un atklāšana
 • Stingra uzņēmējdarbības plāna izstrāde un īstenošana
 • Izmaksu ziņā efektīva iepirkumu stratēģija
 • Palīdzība pārrunās un līgumu slēgšanā ar ārpakalpojumu uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem
 • Pārdošanas un mārketinga stratēģijas izstrāde, viesnīcas cenu politikas analīze
 • Viesnīcas tehniskā atklāšana
 • Personāla pārvaldība un apmācība
 • Pamata vadlīnijas par zīmola (Wellton Hotels, Rixwell Hotels) standartu īstenošanu
 • Pilns uzņēmuma darbības pārskats
 • Tirgus pozīcijas analīze
 • Zīmola stratēģija un īstenošana
 • Padomi par uzņēmumu iegādāšanos un dalīšanu
 • Stratēģija ienākšanai tirgū
 • Viesnīcas pirmsatklāšanas pasākumi un izmaksas
 • Viesnīcas attīstības projekti
 • Viesnīcas nomāšanas iespējas

 

Skatīt nākotnes projektus

Mēs pārvaldām viesnīcas ar šādiem zīmoliem:
voco
Wellton
Rixwell
Rixwell Collection
Rija
Sky Loft
Moreto
Wyndham
Wyndham Garden
Ramada
Novotel
Ibis
Ibis Styles